Engagera dig ideellt

För att arbeta ideellt på Kvinno- och tjejjouren Ada behöver du vara över 18 år och ha genomgått vår grundutbildning i kvinno- och tjejjourskunskap. Efter det sitter du med några gånger i telefonjouren tillsammans med en annan jourare, tills du känner dig redo att arbeta självständigt. Grundutbildningen startar vanligtvis på hösten och är uppdelad på ca 12 tillfällen, 3 h per vecka. Utbildningen hålls på kvällstid.

Som ideell lägger du upp ditt arbete beroende på intresse och hur mycket tid du har möjlighet att bidra med. Arbetet kan exempelvis innebära att sitta i telefonjour på kvällar, ha stödjande samtal med kvinnor och tjejer som kontaktar Ada, följa med och stötta vid myndighetsbesök eller polisanmälan, delta i tjejjourschatten och eller sitta med vid rättegångar. Som ideell kan du även vara kontaktperson för kvinnor och barn som bor i vårt skyddade boende, vara en samtalskontakt under tiden de bor här eller hitta på roliga saker med barnen. Är du juridikstuderande kan du, efter att ha genomgått grundutbildningen, även vara med i juridikjouren och svara stödsökande på juridiska frågor.

Ideella kan även engagera sig i föreningsarbetet genom att gå med i styrelsen, starta och genomföra projekt eller arbeta opinionsbildande med föreläsningar och att ta emot studiebesök.

Alla ideella som arbetar med telefonjour, samtal och boende har möjlighet att regelbundet gå i grupphandledning hos en erfaren gestaltterapeut. Som ideell får du möjlighet till fortbildning inom olika ämnesområden. Vi har även medlemsvårdande aktiviteter under året.

Om du är intresserad av att gå vår utbildning och arbeta ideellt på Ada kan du maila oss på: info@kvinnojouren-ada.nu