Vi söker nya jourkvinnor!

I september startar vår årliga medlemscirkel där vi lär oss om mäns våld mot kvinnor och barn. Vi kommer att tillsammans ta oss an ämnen som vårdnadsjuridik, polisanmälan, sexuellt våld, migrationslagstiftning och mycket annat. Ada är en ideell kvinnoseparatistisk förening och det frivilliga systerskapet är vår grund.

Vi driver ett skyddat boende, telefonjour och öppen mottagning. Vi arbetar med opinionsbildning via föreläsningar, utbildningar och annan utåtriktad verksamhet. Du har inom föreningen stor frihet att arbeta med det som du är intresserad utav.

Det finns delar av vårt arbete som kan vara svårt och tungt att bära. Därför får alla som önskar handledning inom föreningen. Det är viktigt att du som får en plats på cirkeln verkligen har tänkt över huruvida du har tid, ork och vilja till att arbeta med oss. Var och en jobbar så mycket de vill och kan, men du förutsätts delta i föreningsarbetet om du väljer att gå cirkeln. Just nu söker vi främst dig som är över 30 år och har möjlighet till helg- och kvällsarbete, alla är dock självklart välkomna med sin intresseanmälan!

Är du intresserad? Du kommer då att få fylla i en skriftlig intresseanmälan med ett antal frågor. Vi hör sedan av oss och meddelar om du fått en plats.

Maila till Lotta: lotta@kvinnojouren-ada.nu
eller Julia: julia@kvinnojouren-ada.nu