Utåtriktad verksamhet

Föreläsningar

I mån av tid kan vi komma till din utbildning,arbetsplats,förening och föreläsa om vår verksamhet och våld mot kvinnor, tjejer och barn.

Studiebesök

Vi tar även i mån av tid emot små studiebesök från arbetaplatser,skolor med mera

Studenter och elevförfrågningar

Vi är glada över det allt mer ökade intresset för vår verksamhet och våld mot kvinnor och barn och vi får varje åt massor med förfrågningar om vi kan ställa upp på intervjuer via mejl, telefon och besök.