Vem är ansvarig?

En person som utsätter någon annan för våld och hot är alltid ansvarig för sina handlingar. Det går inte att skylla på någon annan eller på alkohol. Man kan bli arg, upprörd eller må dåligt – men man får aldrig slå, hota eller säga kränkande saker till någon.

Om man själv eller någon annan i familjen blir utsatt för våld kan det ibland kännas som om det är ens eget fel. Man kan till exempel tänka ”om jag inte hade kommit för sent så hade pappa inte blivit arg och då hade han inte slagit mamma”. Men det är ALDRIG du eller den som blir utsatt för våldet som bär skulden. Det är alltid den som använder våld som är ansvarig för det.