Våldtäkt

Den klassiska bilden av en våldtäkt är att en okänd man överfaller en tjej eller kvinna när det är mörkt. Så kallade överfallsvåldtäkter är dock en väldigt liten del av alla våldtäkter som sker, även om det sker en hel del överfallsvåldtäkter också. De flesta våldtäkter sker inomhus och gärningspersonen är oftast någon som den utsatta känner eller i alla fall känner igen. Ofta är gärningspersonen en vän eller en partner. Då de flesta våldtäkter skiljer sig från den klassiska bilden kan det vara svårt som utsatt att definiera vad en har varit utsatt för. Om en känner personen eller till och med är kär i denne kan det vara svårt att se personen som en förövare.

Våldtäkt handlar om att utöva makt och ofta utnyttjar gärningspersonen den utsattes underläge. Det kan vara så att den som utsätts har druckit alkohol eller mår psykiskt dåligt, är osäker eller ung. Förövaren kan också utnyttja någon som sover eller har någon funktionsvariation som gör att personen har svårt att försvara sig eller sätta gränser. Det kan också vara så att en person innehar mer makt inom en relation och att den andre partnern inte har utrymme att säga nej. Våldtäkt är således en form av maktutövning som förövaren aktivt väljer att utföra. Oftast finns en sådan maktobalans mellan offer och förövare att fysiskt våld inte behöver användas för att våldta.

Det är inte bara situationen runt våldtäkten och förövaren som är belagd med en stereotyp förståelse utan även våldtäktshandlingen associeras ofta med ett samlag som innefattar en penis som penetrerar en slida eller en analöppning. I själva verket kan en våldtäkt eller ett övergrepp utgöras av andra sexuella handlingar, eller så kan samtyckt sex övergå till en våldtäkt eller övergrepp. Att vilja ha sex med någon innebär inte att en vill ha alla typer av sex på vilket sätt som helst, när som helst.

Både kvinnor och män kan bli våldtagna och både män och kvinnor kan våldta. Enligt forskning och undersökningar är det dock betydligt fler tjejer och kvinnor som utsatts för våldtäkt och andra former av sexuellt våld. Förövarna är nästan uteslutande män. Våldtäkt och annat sexuellt våld förekommer även i samkönade relationer och kvinnor utsätter även sina kvinnliga partners för sexuellt våld. Det finns dock inte mycket forskning om sexuellt våld i samkönade relationer och kunskapen om det våld som utövas i samkönade relationer är därför otillräcklig. I Sverige finns exempelvis undersökningen ”Våldsamt lika och olika” av Carin Holmberg. 

Det finns ingen normal eller rätt reaktion efter att ha utsatts för våldtäkt. Att bli våldtagen kan vara ett normaliserat inslag i en relation eller något oväntat och chockartat. Den som utsatts kan drabbas av många och svåra symptom som depression, ångest, ptsd, sömnsvårigheter, rädsla och dålig självkänsla samt känna skam och skuld. Den som utsatts kan också bete sig som vanligt, gå till skolan eller arbetet, träffa vänner och gå till träningen.

De flesta våldtäkter anmäls inte och det är få anmälningar som leder till åtal och än färre som leder till fällande dom. Våldtäkt och andra sexuella övergrepp är dock ett brott och en anmälan behöver inte vara förgäves då anmälningar bidrar till att synliggöra sexuellt våld.