Vad är våld?

Våld är när någon gör dig eller någon annan illa. Man kan göra någon illa på många olika sätt, till exempel genom att:

O slå
O sparka
O knuffa
O ruska
O låsa in
O kasta saker på någon
O ta stryptag
O skrämma
O hota
O hindra att någon får mat eller mediciner
O hela tiden klaga på någon eller kalla den för fula ord
O förstöra någons saker
O skada någons husdjur

Våldet kan vara fysiskt, som till exempel slag eller sparkar mot kroppen, eller psykiskt, som till exempel elaka ord eller hot.

Våldet kan också vara sexuellt. Det kan handla om att:

O någon gör något med din kropp som känns obehagligt
O någon hotar dig att göra sexuella saker
O någon tvingar dig att göra något med deras kropp som du inte vill
O någon gör saker med din kropp som du inte vill
O du tvingas att titta på när några har sex
O du tvingas att se på porrfilm

Ibland behövs det varken hot eller våld för att tvinga någon till sex. Om den som tvingar har makt över den andra personen så behövs det sällan hot eller våld. Att ha sex med någon under 15 år är alltid förbjudet och det är alltid den vuxnes ansvar. Det är egentligen fel att kalla det för sex när det går till på det sättet.

Det kan vara svårt att prata om sexuella övergrepp. Vem kan man berätta för? Var går gränsen? Syns det utanpå om man har blivit utsatt? Vill du läsa mer om det så kan du göra det på www.dagsattprataom.se.

Enligt lagen är det inte tillåtet att använda någon typ av våld mot någon annan. Händer det ska man ringa till polisen eller berätta för en annan vuxen. Kanske kan du berätta för din lärare, en släkting eller kuratorn på skolan? Det är viktigt att inte hålla våldet hemligt. Oavsett vad du eller någon annan person har sagt eller gjort får man inte göra dig eller den personen illa. Om du lever i en familj där det förekommer våld så har du rätt att få stöd och hjälp. Oavsett om det är du eller din mamma som är utsatt för våld. Om du vill läsa mer om vad du kan göra så läs mer om vad du kan göra för att känna dig säker.