Skyddat boende

Kvinno- och tjejjouren Ada driver ett skyddat boende för kvinnor, tjejer och barn som behöver fly sitt hem på grund av våld och hot.

Är du i behov av skyddat boende tar du kontakt med socialtjänsten i den kommun/stadsdel där du bor. Socialtjänsten kan då bevilja bistånd till skyddat boende efter att ha pratat med dig om din situation. Läs mer om Socialtjänstens skyldigheter vid våld i nära relationer här. På kvällar och helger tar du istället kontakt med socialjouren i den kommun du bor i. Om du behöver stöd och hjälp i kontakten med Socialtjänsten kan du alltid ringa till oss.

Ada erbjuder skyddat boende både i kollektivt självhushåll och egen lägenhet. Boendet är alkohol- och drogfritt.

Ada har inte möjlighet att ta emot djur. Vi samarbetar dock med VOOV som kan göra en säker placering av ditt husdjur under tiden som du bor på kvinnojour. Är du orolig för att ditt djur far illa – läs mer här.

Om du har frågor kring skyddat boende kan du kontakta oss för mer information.