Skyddat boende

Kvinno- och tjejjouren Ada driver ett skyddat boende för kvinnor, tjejer och barn som behöver fly sitt hem på grund av våld och hot. Vårt skyddade boende har plats för fyra kvinnor med barn.

Till vårt skyddade boende kan du komma genom att:

  • Ta kontakt med socialtjänsten i den kommun/stadsdel där du bor. Socialtjänsten kan då bevilja bistånd till boende på kvinnojour efter att ha pratat med dig om din situation. Läs mer om Socialtjänstens skyldigheter vid våld i nära relationer här. På kvällar och helger tar du istället kontakt med socialjouren i den kommun du bor i, då socialtjänstkontoret sällan har öppet.
  • Ringa till oss direkt. Du betalar då ditt boende själv till en låg kostnad. Är din ekonomi begränsad för tillfället försöker vi lösa det på något sätt.

Vårt boende är ett kollektivt självhushåll, där du handlar, lagar mat, städar, tvättar och sköter allting som i ett vanligt hem. Varje familj har ett eget sovrum och delar resten av utrymmena med de andra boendekvinnorna och barnen. I boendet finns ett gemensamt kök, tv-rum, toalett, dusch, tvättstuga och lekrum för barnen. Boendet har övervakningskamera och överfallslarm som går direkt till Securitas och polis.

För att bo i Kvinno- och tjejjouren Ada´s skyddade boende behöver du kunna bo tillsammans med andra och visa hänsyn till andra. Du måste även vara alkohol- och drogfri under tiden du bor hos oss.

Ada har  inte möjlighet att ta emot djur. Vi samarbetar dock med VOOV som kan göra en säker placering av ditt husdjur under tiden som du bor på kvinnojour. Är du orolig för att ditt djur far illa – läs mer här.

Alla kvinnor och barn som bor i boendet får en eller två kontaktpersoner som kan hjälpa till med praktiska saker och följa med till polis eller andra myndigheter . Du träffar även din kontaktperson regelbundet för samtal och uppföljning. För barnen erbjuder vi Trappan-samtal eller åldersanpassade stödsamtal med andra verktyg, för att barnet ska kunna prata om vad hen har varit med om. Vi gör även aktiviteter med barnen. Mammor och barn erbjuds även samtal med psykolog från Psykologenheten Hisingen.

Vi är utbildade i riskbedömningsinstrumentet SARA och PATRIARK och gör efter inflytten en hot- och riskbedömning. Vi som arbetar på Kvinno- och tjejjouren Ada har lång erfarenhet av att träffa kvinnor, tjejer och barn som upplevt hot och våld. Vi har utöver olika relevanta högskoleutbildningar även grundutbildning i kvinno- och tjejjourskunskap. Därtill har vi vidareutbildning i olika områden som rör vårt arbete.

Alla som arbetar på Kvinno- och tjejjouren Ada har avlagt tystnadslöfte. Vid beviljat bistånd av socialtjänsten lyder vi under socialtjänstlagen. Detta innebär bland annat att vi har dokumentationsplikt, sekretess och rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah. Om du bor i Adas skyddade boende utan bistånd från socialtjänsten har vi ingen plikt att dokumentera. Dock har vi alltid anmälningsplikt om vi misstänker att ett barn far illa.