Självhjälpsgrupper

I mån av tid startar Kvinno- och tjejjouren Ada upp självhjälpsgrupper. En självhjälpsgrupp på Ada kan bestå av 4 – 8 st kvinnor, som träffas regelbundet under en längre period. Deltagarna träffas och pratar om upplevelser som de har gemensamt, exempelvis att bli utsatt för våld i en relation, att vara i vårdnadstvist eller att bli utsatt för våldtäkt.

Syftet med en självhjälpsgrupp är att få stöd och bekräftelse av andra som har varit med om liknande upplevelser som en själv. Att lyssna på andra och själv få berätta om sina erfarenheter kan göra att en känner sig mindre ensam om vad en varit med om, vilket kan ha en välgörande effekt på hälsa och välbefinnande.

Självhjälpsgruppen startas upp av två ledare som hjälper gruppen med regler, struktur och teman. Efter det är gruppen självständig enligt metoden för självhjälpsgrupper. Ledarna finns till hands för rådgivning under tiden gruppen är verksam. I en självhjälpsgrupp använder man sig ofta av tidsbestämda rundor, där var och en får en avsatt tid för att prata om sina egna upplevelser utan att bli avbruten. Det är bra att samtidigt ha eller tidigare ha haft ett individuellt stöd kring din situation när du startar i en självhjälpsgrupp. Detta för alla ska kunna vara ett så bra stöd som möjligt för de andra i gruppen.

Att delta i en självhjälpsgrupp på Ada är kostnadsfritt. Är du intresserad av att delta i en självhjälpsgrupp för att få prata om dina upplevelser med andra? Hör då av dig till oss för att höra om vi har en grupp på gång!