Samtalsmottagning

Kvinno- och tjejjouren Ada har en samtalsmottagning där vi erbjuder stödsamtal. Att prata med oss kostar ingenting. Du kan vara anonym och vi för inte journal över de samtal du har med oss.. Alla som arbetar på Kvinno- och tjejjouren Ada har avlagt tystnadslöfte vilket betyder att det du berättar inte förs vidare så länge du inte vill det. Dock har vi alltid anmälningsplikt om vi misstänker att barn far illa.

När du på samtalsmottagningen pratar med någon av oss utgår vi från just dina behov. Med oss kan du prata om erfarenheter av att utsättas eller ha utsatts för olika former av hot och våld. Vare sig det handlar om fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt eller någon annan form av våld är det dina upplevelser och erfarenheter som är i fokus när du samtalar med oss. Det är aldrig ditt ansvar eller fel att någon utsätter dig. Du kan lyfta funderingar, oro och rädslor. Vi är ödmjuka inför att det är du som bäst känner till din situation. Genom samtal lyssnar vi på dig och erbjuder stöd i att komma fram till vad du kan och vill göra och hur du kan förhålla sig till dina erfarenheter. Vi kan ge dig information om dina rättigheter samt vilka verksamheter och myndigheter du kan vända dig till och som har skyldighet att hjälpa dig. Om du har behov av det kan vi finnas med som stöd vid kontakt med verksamheter och myndigheter.

För att boka samtal på vår samtalsmottagning kan du antingen ringa eller maila. När vi inte har telefontid kan du lämna ett meddelande på vår telefonsvarare så kontaktar vi dig.