Är du anhörig?

Du som är vän, kollega eller anhörig är också välkommen att höra av dig för att prata om hur du bäst kan stötta den som är eller varit utsatt för våld. Det kan vara svårt att stötta och lyssna utan att själv få ventilera sina tankar och känslor.

När en blir utsatt för våld i en nära relation är det vanligt att känna skuld och skam över sin situation. Därför är det viktigt att du försöker lyssna utan att döma henne. Visa att du tror på henne även om det hon berättar låter orimligt eller konstigt. Undvika att ifrågasätta det hon gör. Ansvaret ska läggas på den som använder våld, men det är också viktigt att tänka på att om du visar dig för kritisk rörande hennes relation, hennes våldsutövande partner eller hennes val kan det hända att hon istället måste välja bort dig.

Försök att finnas där så mycket som du kan. Om hon kan ringa dig eller komma hem till dig när som helst, så låt henne veta det. Det kan vara avgörande om hon lyckas ta sig ur relationen och behöver fly. När en person utsatts för våld i en relation kan det hända att personen drar sig undan och blir avvisande. Det kan hända att du behöver vara mer aktiv än vanligt och att hon avbokar med kort varsel eller kommer med undanflykter. Fortsätt att höra av dig. Du är viktig för henne även om det inte känns så!

Det är även vanligt att känna skuld och skam om en utsätts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld av en person utanför en kärleksrelation eller av en okänd förövare. Som anhörig, vän eller kollega är det viktigt att du stöttar och lyssnar utan att döma. Lägg ansvaret på den som utövat våldet.

Dokumentera och skriv ner datum och händelser som rör din vän eller anhörig. Detta kan vara av vikt om hon väljer att polisanmäla våldet eller ta kontakt med andra myndigheter. Informera gärna om vilket stöd som finns att få och uppmuntra henne att ta kontakt med exempelvis en kvinnojour eller tjejjour. Här kan du hitta alla Sveriges kvinno- och tjejjourer:

Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Unizon –  samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld