Opinion

Kvinnojoursrörelsen växte fram under mitten av 70-talet som en reaktion på mäns våld mot kvinnor och barn och som en protest mot att samhället inte skyddade och hjälpte de kvinnor och barn som utsattes. Rörelse var både en politisk och en medmänsklig rörelse. Jourrörelsen har under många år varit drivande i att synliggöra mäns våld mot kvinnor och barn och att sätta mäns våld mot kvinnor och barn på den politiska dagordningen.

Ada arbetar opinionsbildande genom informationer, föreläsningar och studiebesök samt att vid möjlighet medverka i media. Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer hos yrkesverksamma och allmänhet ökar förutsättningarna för att våldsutsatta personer, vuxna som barn, får adekvat hjälp och ett gott bemötande.

Om du vill besöka Ada eller om du vill att vi kommer till din verksamhet är du välkommen att kontakta oss. Var gärna ute i god tid så har vi bättre förutsättningar för att möta dina önskemål.