Vår verksamhet

Verksamhetens syfte är att stödja och skydda våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Ada vänder sig till alla vilka identifierar sig som kvinnor och tjejer samt deras barn. Patriarkala strukturer i samhället får som konsekvens att våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn inte får det stöd och skydd de har rätt till. Adas verksamhet vänder sig till alla våldsutsatta kvinnor då vi anser att även de kvinnor som inte vill eller kan ha kontakt med myndigheter ska kunna få skydd och stöd. Detta gäller även de våldsutsatta kvinnor och barn som blir nekade hjälp från socialtjänsten. Vi bedriver utåtriktat arbete i form av exempelvis föreläsningar och studiebesök. Det opinionsbildande arbetet fungerar förebyggande. Ada arbetar för ett samhälle fritt från våld mot kvinnor, tjejer och barn samt för att våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn ska få adekvat stöd och skydd

Vi bedriver även utåtriktad verksamhet i form av studiebesök, föreläsningar och utbildningar, med syftet att utbilda allmänheten och yrkesverksamma om mäns våld mot kvinnor. Genom utbildning och opinionsbildning arbetar vi förebyggande för ett samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn, samt att våldsutsatta får adekvat hjälp och ett gott bemötande.