Vår verksamhet

Syftet med verksamheten är att stödja och skydda våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Vi är ingen myndighet och vi möter stödsökande enligt principen kvinna till kvinna. Vi menar att alla kvinnor har en gemensam erfarenhet av att leva i ett patriarkalt samhälle. Ett exempel är att flickor tidigt lär sig att förhålla sig till risken att utsättas för mäns våld samt normer kring exempelvis klädsel och beteende. Vidare menar vi att även de kvinnor som inte vill ha någon kontakt med myndigheter, eller inte beviljas bistånd till boende, ska kunna få skyddat boende. Vi bedriver också en samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor och tjejer, dit stödsökande kan vända sig anonymt. Man kan vända sig till oss via någon av våra telefonjourer; Kvinnojouren, tjejjouren eller juridikjouren samt via vår tjejchatt. Det går även bra att mejla till oss.

Vi bedriver även utåtriktad verksamhet i form av studiebesök, föreläsningar och utbildningar, med syftet att utbilda allmänheten och yrkesverksamma om mäns våld mot kvinnor. Genom utbildning och opinionsbildning arbetar vi förebyggande för ett samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn, samt att våldsutsatta får adekvat hjälp och ett gott bemötande.