Ada:s värdegrund

Kvinno- och tjejjouren Ada är en partipolitiskt och religiöst obunden feministisk ideell förening som arbetar med att ge stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Vi är ingen myndighet.

Vi menar att alla tjejer och kvinnor har en gemensam erfarenhet av att leva i ett patriarkalt samhälle och sammanhang där män och pojkar som grupp innehar mer makt än tjejer och kvinnor som grupp. Ett exempel på en sådan gemensam erfarenhet är på det sätt som tjejer och kvinnor begränsas i det offentliga rummet. Tjejer och kvinnor behöver tidigt förhålla sig till risken att bli utsatt för bland annat sexuellt våld, och till normer kring exempelvis klädsel, beteende och skuld. Mäns våld mot kvinnor drabbar inte bara de tjejer och kvinnor som direkt utsätts för våld, det drabbar även tjejer och kvinnor som lever med rädsla att utsättas, och som i sin vardag anpassar sig efter risken att utsättas för mäns våld. På så sätt drabbas alla tjejer och kvinnor mäns våld, om än i olika grad och med olika upplevelser av våldet och sin situation.

Genom samtal ger vi stöd och hjälp att komma fram till vad en behöver göra och hur en kan förhålla sig till sina upplevelser. Vi menar att personen vi möter är expert på sitt liv och själva har kraft och förmåga att hantera och förändra sin situation. Du kan vända dig till oss anonymt och vi för inte journal.