Vår verksamhet

Vi arbetar med att stödja och skydda våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Vi är ingen myndighet och jobbar efter principen kvinna till kvinna. Vi menar att alla kvinnor har en gemensam erfarenhet av att leva i ett patriarkalt samhälle, där männens normer styr. Flickor lär sig t.ex. tidigt att förhålla sig till risken att utsättas för mäns våld och att det finns vissa normer kring hur man ska klä och bete sig. Vi anser också att kvinnor ska kunna få skyddat boende även om de inte haft kontakt med myndigheter eller fått ekonomisk hjälp med sitt boende. Vi har också en samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor och tjejer dit du kan vända sig anonymt. Du som behöver hjälp kan kontakta oss via någon av våra telefonjourer – Kvinnojouren, Tjejjouren eller Juridikjouren – och via vår tjejchatt. Du kan också mejla till oss.

Vi arbetar även utåtriktat och erbjuder studiebesök, föreläsningar och utbildningar för att utbilda allmänheten och yrkesverksamma om mäns våld mot kvinnor. Genom utbildning och opinionsbildning arbetar vi förebyggande för ett samhälle där kvinnor, tjejer och barn inte utsätts för våld och ser till så att de som har drabbats får den hjälp de behöver och ett bra bemötande.