Våldtäkt

Den klassiska bilden av en våldtäkt är att en okänd man överfaller en tjej eller kvinna när det är mörkt. Men så kallade överfallsvåldtäkter är en väldigt liten del av alla våldtäkter, även om det också sker en hel del överfallsvåldtäkter. De flesta våldtäkter händer inomhus och gärningspersonen är oftast någon som den utsatta känner eller i alla fall känner igen. Ofta är gärningspersonen en vän eller en partner. Eftersom de flesta våldtäkter skiljer sig från den klassiska bilden kan det vara svårt att definiera vad man har varit utsatt för. Om man känner eller till och med är kär i personen kan det vara svårt att se denna person som förövare.
Våldtäkt handlar om att utöva makt och ofta utnyttjar gärningspersonen den utsatta personens underläge. Det kan vara så att den som utsätts har druckit alkohol eller mår psykiskt dåligt, är osäker eller ung. Förövaren kan också utnyttja någon som sover eller har någon funktionsvariation som gör att personen har svårt att försvara sig eller sätta gränser. Det kan också vara så att en person har mer makt inom en relation och att den andre partnern inte har utrymme att säga nej. Våldtäkt är därför en form av maktutövning som förövaren aktivt väljer att utföra. Oftast finns det en sådan maktobalans mellan offer och förövare att våldtäkten inte behöver omfatta fysiskt våld.

Den stereotypa bilden gäller inte bara situationen kring våldtäkten och förövaren, utan även själva våldtäktshandlingen. Ofta associeras våldtäkt med att det ska handla om ett samlag där en penis penetrerar en slida eller en analöppning. I själva verket kan en våldtäkt eller ett övergrepp utgöras av andra sexuella handlingar eller också kan samtyckt sex övergå till en våldtäkt eller övergrepp. Att vilja ha sex med någon innebär inte att man vill ha alla typer av sex på vilket sätt som helst, när som helst.

Både kvinnor och män kan bli våldtagna och både män och kvinnor kan våldta. Men enligt forskning och undersökningar är det betydligt fler tjejer och kvinnor som utsatts för våldtäkt och andra former av sexuellt våld. Förövarna är nästan uteslutande män. Våldtäkt och annat sexuellt våld förekommer även i samkönade relationer och kvinnor utsätter även sina kvinnliga partners för sexuellt våld. Det har inte forskats så mycket om sexuellt våld i samkönade relationer och kunskapen om våld i samkönade relationer är därför otillräcklig. I Sverige finns exempelvis undersökningen Våldsamt lika och olika av Carin Holmberg.

Det finns ingen normal eller rätt reaktion efter att ha utsatts för våldtäkt. Att bli våldtagen kan vara ett normaliserat inslag i en relation eller något oväntat och chockartat. Den som utsatts kan drabbas av många och svåra symptom som depression, ångest, PTSD, sömnsvårigheter, rädsla och dålig självkänsla och känna skam och skuld. Den som utsatts kan också bete sig som vanligt, gå till skolan eller arbetet, träffa vänner och gå till träningen.
Att ha utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp är en erfarenhet som många tjejer och kvinnor delar. Enligt Våld och Hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldutsatthet samt koppling till hälsa har var femte vuxen kvinna i Sverige någon gång utsatts för allvarligt sexuellt våld. I undersökningen definieras allvarligt våld på följande vis:
”Att man som barn har blivit påtvingad samlag (eller försök) någon gång och/eller blivit utsatt för annat sexuellt övergrepp vid upprepade tillfällen och/eller ibland/ofta blivit slagen med knytnäve, skadad med vapen eller liknande, och/eller ofta blivit utsatt för annat fysiskt våld och/eller ofta blivit hotad med fysiskt våld och/eller ofta blivit kränkt, mobbad etc. och/eller vid upprepade tillfällen ha sett eller hört våld mellan föräldrarna. Att man som vuxen någon gång har blivit påtvingad samlag eller liknade (inklusive försök) och/eller har blivit slagen med knytnäve/föremål/sparkad eller utsatt för våld med vapen och/eller att man blivit systematiskt och upprepat utsatt för psykiskt våld.”

De flesta våldtäkter anmäls inte. Få anmälningar leder till åtal och än färre leder till fällande dom. Men våldtäkt och andra sexuella övergrepp är ändå ett brott och en anmälan behöver inte vara förgäves eftersom anmälningarna bidrar till att synliggöra sexuellt våld.