Skyddat boende

Vi driver också ett skyddat boende för kvinnor, tjejer och barn som har utsatts för hot och våld.

Till vårt skyddade boende kan du komma genom att:

  • Ta kontakt med socialtjänsten i den kommun/stadsdel där du bor. Socialtjänsten kan ge ekonomisk hjälp till dig som behöver bo på kvinnojour efter att ha pratat med dig om din situation. Läs mer om Socialtjänstens skyldigheter vid våld i nära relationer här. På kvällar och helger tar du istället kontakt med socialjouren i kommunen där du bor eftersom socialtjänstkontoret sällan har öppet då.
  • Ringa till oss direkt. Du betalar då själv för ditt boende till en låg kostnad. Är din ekonomi begränsad just nu försöker vi lösa det på något sätt.

Vårt boende är ett kollektivt självhushåll där du handlar, lagar mat, städar, tvättar och sköter allting precis som i ett vanligt hem. Varje familj har ett eget sovrum och delar resten av utrymmena med de andra kvinnorna och barnen som bor där. I boendet finns ett gemensamt kök, tv-rum, toalett, dusch, tvättstuga och lekrum för barnen. Boendet har övervakningskamera och överfallslarm som går direkt till Securitas och polis.
För att bo i Kvinno- och tjejjouren Ada:s skyddade boende behöver du kunna bo tillsammans med andra och visa hänsyn. Under tiden du bor hos oss måste du också vara alkohol- och drogfri.

Ada har inte möjlighet att ta emot djur, men vi har ett samarbete med VOOV som kan hjälpa till och placera ditt husdjur på ett tryggt och säkert ställe under tiden som du bor på kvinnojour. Är du orolig för att ditt djur far illa – läs mer här.

Alla kvinnor och barn som bor hos oss får en eller två kontaktpersoner som kan hjälpa till med praktiska saker och följa med till polis eller andra myndigheter. Din kontaktperson träffar du också regelbundet för samtal och uppföljning. För barnen erbjuder vi Trappan-samtal eller åldersanpassade stödsamtal med andra verktyg, så att barnet får möjlighet att prata om det som har hänt. Vi gör också olika aktiviteter med barnen. Mammor och barn erbjuds dessutom samtal med psykolog från Psykologenheten Hisingen.

Vi är utbildade i riskbedömningsinstrumentet SARA och PATRIARK och gör en hot- och riskbedömning när vi har tagit emot nya boende. Vi som arbetar på Kvinno- och tjejjouren Ada har lång erfarenhet av att träffa kvinnor, tjejer och barn som upplevt hot och våld. Vi har den högskoleutbildning som behövs, grundutbildning i kvinno- och tjejjourskunskap och har dessutom sett till att vidareutbilda oss inom olika områden som rör vårt arbete.

Alla som arbetar på Kvinno- och tjejjouren Ada har avlagt tystnadslöfte. Om socialtjänsten hjälper dig ekonomiskt lyder vi under socialtjänstlagen. Detta innebär bland annat att vi följer sekretessregler och måste dokumentera och rapportera det som görs enligt Lex Sarah. Om du bor i Ada:s skyddade boende utan att få ekonomisk hjälp från socialtjänsten har vi ingen plikt att dokumentera. Men däremot har vi alltid anmälningsplikt om vi misstänker att ett barn far illa.