Samtalsmottagning

Kvinno- och tjejjouren Ada har en samtalsmottagning dit du kan ringa för att få stöd. Det kostar inget att prata med oss. Du kan vara anonym och vi för ingen journal. Alla som arbetar på Kvinno- och tjejjouren Ada har avlagt tystnadslöfte, så det du berättar förs inte vidare om du inte själv vill. Men däremot har vi alltid anmälningsplikt om vi misstänker att ett barn far illa.

När du pratar med någon av oss på samtalsmottagningen utgår vi från just dina behov. Med oss kan du prata om erfarenheter av att bli utsatt för olika former av hot och våld. Det är dina upplevelser och erfarenheter som står i fokus när du samtalar med oss, oavsett om det handlar om fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt eller någon annan form av våld. Det är aldrig ditt ansvar eller fel att du har blivit utsatt för detta. Du kan lufta funderingar, oro och rädslor. Vi är ödmjuka inför att det är du som bäst känner till din situation. Genom samtal lyssnar vi på dig och kan stödja dig att komma fram till vad du kan och vill göra och hur du kan förhålla sig till dina erfarenheter. Vi kan ge dig information om dina rättigheter och tipsa om vilka verksamheter och myndigheter som du kan vända dig till och som är skyldiga att hjälpa dig. Om du vill kan vi finnas med som stöd när du har kontakt med verksamheter och myndigheter.

För att boka samtal på vår samtalsmottagning kan du antingen ringa eller maila. Har vi inte telefontid just när du ringer kan du lämna ett meddelande på vår telefonsvarare så kontaktar vi dig.