Råd & Stöd

Kvinno- och tjejjouren Ada kan erbjuda olika former av råd, stöd och information för dig som är eller har varit utsatt för våld eller hot om våld. Även du som är yrkesverksam, anhörig eller vän kan kontakta oss med dina frågor och funderingar och få råd, stöd och information. Du kan vara anonym när du kontaktar oss – enda undantaget är om du har fått plats i Ada:s skyddade boende genom socialtjänsten. För att komma i kontakt med oss kan du antingen ringa, maila eller lämna meddelande på vår telefonsvarare så kontaktar vi dig.

Ring till oss för att få stöd och prata om det du har varit med om. Du kan även ringa för att få råd och information om vad du har för rättigheter och vilka myndigheter som är skyldiga att hjälpa dig, boka tid för stödsamtal på vår samtalsmottagning och söka skyddat boende.
Vi erbjuder juridisk rådgivning där juridikstudenter kan informera om juridiska frågor och annat du funderar på.

Genom vår tjejjourschatt kan du som identifierar dig som tjej prata och ställa frågor, stora som små. Chatta med oss på söndagar kl. 19–21.

På vår samtalsmottagning kan du träffa och prata med någon av oss på Ada utifrån just dina behov. Du kan prata om upplevelser av olika former av våld och hot och vi kan informera, hänvisa vidare till andra verksamheter i samhället och stötta dig när du har kontakt med polis, socialtjänst eller andra myndigheter.