Organisation

Kvinno- och tjejjouren Ada utgörs av anställda och ideella medlemmar. Adas anställda ansvarar för och driver den dagliga verksamheten. Adas styrelse består av ideella medlemmar och har det juridiska och ekonomiska ansvaret för föreningens verksamhet. Styrelsen nås på mejl styrelsen@kvinnojouren-ada.nu.

Regelbundet hålls stormöten där alla medlemmar är välkomna. Årsmötet är föreningens högst beslutande organ och alla Adas medlemmar innehar rösträtt.