Kontakt

Kvinno- och tjejjouren Ada har telefontid två timmar per dag alla vardagar. Tiderna ser du här bredvid. Till kvinno- och tjejjouren kan du ringa för att få information, stöd och råd kring din situation. Utanför telefontiderna kan du lämna meddelande på vår telefonsvararare. Var då noga med att lämna det telefonnummer som du vill att vi kontaktar dig på. Vi lyssnar av telefonen regelbundet och ringer upp så fort vi kan under vardagar. Ada driver också en juridikjour som har telefontid en kväll i veckan. Till juridikjouren kan du vända dig med juridiska frågor. Du som definierar dig som tjej kan också chatta med oss.

Kvinnojouren: 031-13 11 66
Tjejjouren: 031-13 35 55

Juridikjouren: 031-13 35 96
Torsdagar 18–20
Jämna veckor

Tjejchatten
Söndagar 19–21

Mail
info@kvinnojouren-ada.nu
info@tjejjouren-ada.nu
juridikjouren@kvinnojouren-ada.nu