Kunskapsbank

2_VALDIENNARARELATION_LILA

24_NORMALISERINGSPROCESSEN_ROSA

29_VARFÖRLÄMNARHONINTE_GRÖN

34_DUBBELUTSATTHET_GUL

39_DINARÄTTIGHETERSOMVÅLDSUTSATT_LILA

16_ÄRDUOROLIGFÖRETTDJUR_ROSA

53_BARNSOMUPPLEVERVÅLD_GRÖN

70_ATTLYSSNAPÅBARNOCHUNGA_GUL

51_ANMÄLANOMBARNSOMFARILLA_LILA

28_BARNMEDSKYDDADEPERSONUPPGIFTER_ROSA

73_VÅRDNADBOENDEUMGÄNGE_GRÖN

62_BODELNINGVIDSKILSMÄSSAELSEP_GUL-Recovered

7_MÄNSVÅLDMOTKVINNOR_LILA

20_HURVANLIGTÄRMÄNSVÅLDMOTKVINNOR_ROSA

89_SEXUELLTVÅLD_GRÖN

94_VÅLDTÄKT_GUL

79_PROSTITUTIONOCHMÄNNISKOHANDEL_LILA

60_ATTANMÄLABROTT_ROSA

65_GROVKVINNOFRIDSKRÄNKNING_GRÖN

42_VÅLDIHEDERNSNAMN_GUL

47_KVINNLIGKÖNSSTYMPNING_LILA

84_ARRANGERATELLERPÅTVINGATÄKTENSKAP_ROSA

9_SAKNARDUUPPEHÅLLSTILLSTÅND_GRÖN

86_UNGAUTANPAPPER_GUL