Konferens om stöd till våldsutsatta kvinnor och barn

Den 30 september 2020, hölls en konferens med utgångspunkt i den statliga utredningen: Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. Konferensen anordnades i samband med ett projekt med Kvinno- och tjejjouren Ada
som projektledare och samverkande jourer: Qjouren Väst, Kvinnohuset Kassandra, Finska kvinnojouren Piilopirtti, Talita, Lilla Britta och Villa Karin.

Dagen bestod av föreläsning och dialog kring de utmaningar och möjligheter som både Göteborgs kommun och de idéburna kvinnojourerna står inför när det gäller att stödja och skydda våldsutsatta kvinnor och barn. Kvinnojourer har en lång tradition av att vara röstbärare och utövare av stöd och skydd till kvinnor och barn som har blivit utsatta för olika typer av våld och som ibland behöver fly sina egna hem.

Konferensen hade fokus på hur vi kan arbeta vidare för utveckla stödet och skyddet till våldsutsatta kvinnor och barn med en fortsatt idéburen verksamhet i samverkan med kommunen.

Här kan du ta del av hela konferens i efterhand!