Hot och våld med teknikens hjälp

Med teknikens utveckling kommer även nya sätt att kontrollera och utöva hot och våld. Med hjälp av modern teknik kan din förövare övervaka och hitta dig, men även sabotera för dig på olika sätt. Om du misstänker att din förövare haft tillgång till exempelvis din dator eller mobil och att hen kan använda sig av sådan teknik kan du behöva byta ut din dator, surfplatta eller mobil, samt informera dig om vilka möjligheter till kontroll, övervakning och hot, som finns att tillgå. Kontakta gärna Ada för mer information och för att prata om hur du kan skydda dig.