Grov kvinnofridskränkning

Om förövaren är närstående eller någon du har/haft en nära relation med så kan flera anmälda handlingar komma att rubriceras och utredas som ett enda, grövre brott kallat grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning. Det kan vara flera olika typer av handlingar av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld men det omfattar också situationer där personen medvetet gjort sönder dina saker (skadegörelse) eller bryter mot ett utfärdat kontaktförbud. Det som avgör är att det är samma, närstående person som utsatt dig för flera brottsliga handlingar, under en kortare eller längre tid (men inom ett tidsintervall på sex månader), och att detta har inneburit en upprepad kränkning av din självkänsla och integritet. Du kommer bli tillfrågad om att berätta om vad som hänt eller vad som sagts vid händelserna och kränkningarna och då gäller samma frågor, dokumentation och bevissäkring som för respektive brott som utövats (se ovan). När det är en serie av händelser behöver du inte kunna redogöra exakt i detalj och tid, då händelser kan vara svåra att urskilja när de är upprepade och pågått en längre tid. Frågorna kommer då även att handla om själva relationen och hur de upprepade handlingarna har påverkat dig och fått dig att må, då det är brottsligt i sig att systematiskt kränka och bryta ner en närståendes självkänsla.

Lagen om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning infördes 1998. Brottet, liksom många andra brott mot person, lyder under allmänt åtal. Detta innebär att polis eller åklagare är skyldiga att utreda brottet, när det blivit känt av dem, även om den som är utsatt inte vill det.