Brevet som skickades ut av ”Kvinnofolk” och som blev starten till Kvinnocentrum.

Vi behöver en samlad förening där alla kvinnor som arbetar för ett nytt samhälle fritt från könsförtryck och klassförtryck kan mötas. En förening där nya arbetsgemenskaper oavsett yrkestillhörighet kan bildas.

Vi behöver ett forum där våra spridda erfarenheter av kvinnokamp inom olika grupperingar såsom Grupp 8, Feministerna, Lesbisk Front o.s.v. kan samlas och bilda underlag för nya sammanhang. Det måste bli en partipolitiskt obunden, ideell förening.

Vår samhällssyn står för de flesta av oss på socialistisk grund men vi vänder oss till alla kvinnor, eftersom vi menar att alla kvinnor varit utsatta för den begränsning och deformering som den kvinnliga könsrollen innebär i vårt samhälle.

Vi hade tänkt oss att bilda arbetsgrupper där kvinnor från olika yrken med olika erfarenheter kunde samarbeta om valda projekt. Fältet är stort.

Det behövs kvinnokamp på alla arbetsplatser och i alla hem.