Barnkonventionen – dina rättigheter

Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter som den egentligen heter, talar om vilka rättigheter som barn har. I Sverige räknas alla som är under 18 år som barn.

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 20 november 1989. 195 länder i världen har skrivit under Barnkonventionen och förbundit sig att följa reglerna. Sverige skrev under, eller ratificerade som det heter, barnkonventionen 1990 som ett av de första länderna.

Barnkonventionen slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Den består av en inledning och 54 artiklar. Alla artiklar är lika viktiga och utgör en helhet, men vi har valt ut några artiklar som vi tycker är extra viktiga. Här kan du läsa hela barnkonventionen.