månadsarkiv: maj 2018

Kvinno- och tjejjouren Ada bjuder in socionomer och studenter till studiecirkel!

Sommaren 2018 bjuder vi åter in yrkesverksamma socionomer samt socionomstuderande till studiecirkel hos oss med fokus på mäns våld mot kvinnor och frågans koppling till socialtjänstens verksamheter. De stödsökande kvinnor, tjejer och barn som vi möter har ofta många myndighetskontakter och otaliga svårigheter uppstår. Samtliga både yrkesverksamma och studenter som tidigare gått cirkeln svarar i utvärdering att de skulle rekommendera den.
Under fem torsdagskvällar med start i augusti träffas vi i Adas lokaler i centrala Göteborg för att tillsammans diskutera texter som vi läst till varje tillfälle. Cirkeln är tänkt att ge kunskap om mäns våld mot kvinnor och de svårigheter våldsutsatta kvinnor och barn möter i kontakten med övriga samhällets instanser och särskilt socialtjänstens sådana.
Kvinno- och tjejjouren Ada är en ideell förening som ger råd, stöd och hjälp till våldsutsatta flickor, kvinnor och barn oberoende av vem förövaren är. Vi arbetar utifrån tanken om systerskap. Vi driver även ett skyddat boende. Vår verksamhet består av telefonjour, stödsamtal, gruppverksamhet, tjejchatt, praktisk hjälp som medfölj till myndigheter och opinionsbildning. Vi arbetar med en feministisk förståelse av våldet, vilket mycket kort innebär att vi ser mäns våld som en del i en bredare patriarkal samhällsstruktur.

Cirkeln är kostnadsfri och vi bjuder på fika!
Vill du vara med? Eller vill du fråga något?
Skicka ett mail till: lotta@kvinnojouren-ada.nu