Juridisk rådgivning

Till Adas juridikjour kan du vända dig med juridiska frågor. Juridikjouren når du via mejl; juridikjouren@kvinnojouren-ada.nu. Via mejl kan du boka tid för samtal med någon i juridikjouren. Kontaktuppgifter hittar du här.

Du kan prata med juridikjouren om frågor som rör allt ifrån samboskap, skilsmässa och bodelning, familjerätt, brottmål och migrationsfrågor. Rådgivning från juridikjouren är kostnadsfri. Då juridikjouren består av studenter kan du komma att hänvisas vidare till jurist för ytterligare rådgivning.

Du kan läsa mer om olika juridiska frågor i vår kunskapsbank.